logo-bpost

MyStamp

Veel gestelde vragen

Welke afbeeldingen kan ik gebruiken om mijn eigen zegel te ontwerpen?

Je kan jouw gepersonaliseerde postzegel illustreren aan de hand van een foto, een afbeelding of een tekening.

De postzegel is beschikbaar in horizontaal of verticaal formaat:

  • horizontaal: 46 mm x 24 mm;
  • verticaal: 21 mm x 24 mm.

 De illustratie op je  MyStamp kies je zelf maar jij alleen bent verantwoordelijk voor deze afbeelding. Je verbindt u ertoe dat deze Illustratie:

  • Geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden;
  • Geen leugenachtige of misleidende inhoud heeft;
  • Geen element bevat dat kwetsend, beledigend of immoreel is, dat strijdig is met de openbare orde of de goede zeden en/of dat schade zou kunnen berokkenen aan derden;
  • Niet in strijd is met de van toepassing zijnde wettelijke of reglementaire bepalingen;
  • Geen enkel element bevat met een religieuze, politieke, filosofische of etnische strekking.

Om deze voorwaarden te kunnen controleren moet de tekst, indien aanwezig, in één van de volgende talen zijn opgemaakt: Nederlands, Frans, Duits of Engels.

bpost behoudt zich het recht om MyStamp vellen op te maken te weigeren op basis van illustraties die niet aan de hierboven vermelde voorwaarden voldoen.

Hoe kan ik mijn bestelling betalen?

Online-bestellingen betaalt u ofwel via kredietkaart ofwel via Home Banking (Dexia, ING, KBC en CBC).

Voor welke zendingen kan ik MyStamp gebruiken?

MyStamp bestaat uit een binnenlands postzegels met waarde 1 of waarde 2 met een gepersonaliseerd gedeelte. Om iets te versturen moeten beide delen aanwezig zijn.

De binnenlandse postzegel met waarde 1 is geldig voor de frankering van genormaliseerde zendingen in België met volgende specificaties:

1. Min. formaat: 140 x 90 mm
2. Max. formaat: 235 x 125 mm
3. Max. dikte: 5 mm
4. Max. gewicht: 50 gr.

De binnenlandse postzegel met waarde 2 is geldig voor de frankering van niet-genormaliseerde zendingen in België met volgende formaten:

Min: 90 x 140 x 30 mm

Max: 230 x 350 x 30 mm

Max gewicht: 100 gr.

Heb je een verzending dat zwaarder is dan 100 gr ? Geen probleem: je kan waarde 1 en waarde 2 MyStamp postzegels ook combineren tot een waarde 3.

Kan ik MyStamp gebruiken voor een zending naar buitenland?

Ja, hiervoor dient u de zegel met waarde EU te kiezen. Hiermee kan u de zending naar een land binnen de Europese zone sturen.

Hoelang duurt het voor mijn bestelling klaar is?

Een correct ingegeven en betaalde MyStamp versturen wij binnen de 5 werkdagen op naar het gewenste adres.